meny

Lokalisering & sporing

Hvert objekt blir utstyrt med en liten ID-tag. Taggen inneholder en unik ID. Bevegelser fanges opp av lesere, slik at personalet rask kan finne utstyret. Systemet viser om utstyret er i bruk eller trenger service, og er typisk integrert med sykehusets service- og oppgavesystemer. Se sporingseksempler fra sykehus som bruker systemet: