meny

RFID – Radiofrekvensidentifisering

Metode for å lagre og hente data ved hjelp av små enheter kalt RFID-brikker. En RFID-brikke festes til et produkt, et dyr eller en person. Brikken kan være passiv (uten batteri) eller aktiv (med batteri).

 

Tags og etiketter

Vår sporingsplattform muliggjør lokalisering og sporing basert på data generert fra strekkoder, passive RFID-etiketter og aktive RFID-brikker (WiFi, BLE, GPS).

 

 

 

Integrasjoner – åpen arkitektur

EPCIS er en åpen standard for datautveksling, definert og supportert av GS1. Med EPCIS kan data flyte fritt mellom systemer og applikasjoner uten at være låst til spesifikke aktører.

 

Praktisk bruk

Et sykehus vil rask finne medisinsk utstyr som er rengjort og tilgjengelig. Et museum ønsker å følge kunstverker, som flyttes mellom utstilling, lager og konservering.

 

 

 

 

Sporing
Sporing
Garderobe og oppbevaring
Garderobe og oppbevaring
Samarbeidspartnere
Just in time
Just in time
Vi forbinder det fysiske flowen, med det digitale landskapet