meny

ALL INFORMASJON DU TRENGER, I SAMME SYSTEM

Når en hendelse oppstår vil systemet umiddelbart gruppere-, prioritere- og automatisere handlingsplaner, med prioritert visning til operatør. Når operatøren åpner en hendelse, vil all relevant informasjon tilgjengeliggjøres, som aksjonsplaner og kart, posisjoner, kontakt-info, video etc. Et sporbart søk for hver hendelse, lagres automatisk i systemet. Les mer i SureView White paper.

Kraftig SOP's
Kraftig SOP's
Ivaretar handlingsplaner for konsekvent respons
Audit Trail
Audit Trail
Autolagring av alle hendelser for full sporbarhet
Skalebarhet
Skalebarhet
Kan utvides for å dekke behovet til globale aktører
White Paper SureView
The key to building a robust command center