meny

Merking og sporing

Rask lokalisering av utstyr og personer vil selvsagt bety mindre tid til leting og frigjøre tid. Det vil også bety høyere utnyttelsesgrad og rasjonalisering av arbeidsprosesser.

 

Tekstiler – arbeidstøy

Merking av tekstilene gir mulighet for sporing og automatisk identifisering av varemottak (fra vaskeriet), uttak og retur. Videre vil bestillinger til tøyleverandøren vil være baseres på reelt forbruk.

 

Åpen 5-lags arkitektur
Åpen 5-lags arkitektur
Identify - Read - Capture - Share - Use

Lokalisering & sporing

Er det nok senger ved akuttavdelingens sengedepot?  Hvor er den nærmeste infusjonspumpen, og er den klart til bruk? Er pakken levert til riktig mottaker? Hvor mange rullestoler er det ved hovedinngangen? Sporing har mange bruksområder.

 

Inventer og utstyr kan spores og lokaliseres vha. ID-brikker og lesere/aksesspunkter. Slik kan man lokalisere sengen, infusjonspumpen eller pakken. Slik kan man også generere en automatisk melding, når lageret trenger påfyll. Kanskje man vil måle gjennomløpstiden i sengevasken eller rask finne alle ansatte som har vært i rom med påvist smitte?

 

 

 

 

Sporing av arbeidstøy på sykehus
White Paper Healthcare Denmark
Presenting the Danish concept of Hospital Logistics and ground-breaking solutions that contribute to making Danish...
Arkitektur for sporing og lokalisering
Åpen og skalerbar referansearkitektur for objektlokalisering og -identifisering, basert på GS1.
Diakonhjemmet garderobe og tøy
Dynamiske garderobeskap har gitt en arealbesparelse for Diakonhjemmet, på ca. 30-40%.
Bruksområder for sporing på sykehus
Lokaliseringen av utstyr, senger og rullestoler, gir overlegen ytelse og gjennomsiktighet i sykehusmiljøet.